ျမန္မာ လက္ဖက္ရည္ ေကာင္းေကာင္း ေဖ်ာ္ေသာက္မယ္

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ မိတ္ေဆြ ေတြအတြက္ ျမန္မာျပည္ အလြမ္းေျပ ျမန္မာ လက္ဖက္ရည္ ခ်ိဳခ်ိဳ က်က် ေဖ်ာ္နည္းေလး ၾကားျဖတ္ျပီး လက္ေဆာင္ေပး ခ်င္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေန ့တိုင္း ေဖ်ာ္ေသာက္ေနၾကပါ။ က်ြန္ေတာ့္ မိတ္ေဆြမ်ားလဲဗမာ လက္ဖက္ရည္ ေကာငး္ေကာင္း ကိုယ္တိုင္ ေဖ်ာ္ေသာက္နိုင္ေအာင္ပါ။ [.....]  read more

New Korean movie news website

koreanfilmstars.com

There is a new Korean movie news website for all those fans of Korean stars. The Korean movie news site Koreanfilmstars.com has a collection of news stories, photos, biographies and video about Korean movie stars, film stars, pop stars, Korean entertainment industry. The artucles are updated daily and there are more than 10,000 news stories about Korean stars on this site. This site is written in English and is a must see site for Korean film lovers. [.....]  read more

Digital South Asia Library

If you are just interested in the South Asia history and culture, or you are a scholar researching on the geo-politico-social aspect of South Asia, here is a very useful link for you. The Digital South Asia Library has a collection of rare resources difficult to find elsewhere in digital format. There are collections on documents concerning India and South Asia region as well as old maps of the region. [.....]  read more