နယ္စပ္ ေရွ့တန္း ေရာက္ မင္းသား Won Bin

ျမန္မာေတြ ထယ္ေစါက္ လို႔သိထားတဲ့ မင္းသား Won Bin ဟာ ယခု အခ်ိန္ မွာ မဝင္ မေနရ စစ္မွုထမ္း တာဝန္နဲ႔ ေျမာက္ ကိုးရီးယား နယ္စပ္ မွာ ေရာက္ ေန ပါတယ္။ ရာထူးကေတာ့ သာမံ ရဲေဘာ္ ေလး ပါ။ လက္ရွိ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ ရွိၿပီး ဆိုေတာ့ သူ႔ တပ္စု မွာေတာ့ အသက္ အႀကီး ဆံုးပါ ဘဲ။

Read more about this news here at video.phpmyanmar.com.

Author: Bamarlay

Bamarlay - Myanmar man is a blogger from Myanmar, currently living in Thailand.

Leave a Reply